Diplomové práce

Knihovna, Karlovy Vary

Rudelová Aneta

Architektura a urbanismus, Bakalářská práce

Anotace

Knihovna se nachází v Karlových Varech na náměstí Dr. M. Horákové. Jedná se o pětipodlažní budovu. Tři podlaží se nacházejí pod zemí, 1.NP je částečně usazeno v terénu, 2.NP slouží pro veřejnost. Knihovna je rozdělena na dětské a dospělé oddělení. Knihovna nabízí uživatelům přednáškové sály, tiché studovny a kavárnu. Ve 2.NP se nachází kancelář architekta města.

Za obsah této stránky zodpovídá: doc. Ing. arch. Jan Jakub Tesař, Ph.D.