Diplomové práce

Senior park Šatovka, Praha 6

Strnad Tomáš

Architektura a urbanismus, Bakalářská práce

Anotace

Cílem práce bylo navrhnout bydlení pro seniory v Šáreckém údolí v Praze 6. Urbanistická a architektonická koncepce areálu byla zpracována v letním semestru AR 2017/18. V areálu se nachází bývalá usedlost Šatovka, která je transformována na společenský dům a zázemí pečovatelské služby. Jednopodlažní přístavba obsahuje přednáškový sál s kavárnou. Na okrajích pozemku je navrženo komunitní bydlení pro seniory. Tato práce se detailně zabývá řešením čtyřpodlažního domu v západní části areálu.

Za obsah této stránky zodpovídá: doc. Ing. arch. Jan Jakub Tesař, Ph.D.