Diplomové práce

Skautská základna, Liberec

Nikola Koleňáková

Architektura a urbanismus, Bakalářská práce

Anotace

Skautská základna se nachází v oblasti Dolní Hanychov. Skládá se ze čtyř objektů - budova klubovny, turistické ubytovny, objekt společenského sálu se sklady a byt správce. Všechny objekty jsou dvoupodlažní, nepodsklepené.

Za obsah této stránky zodpovídá: doc. Ing. arch. Jan Jakub Tesař, Ph.D.