Diplomové práce

ÚSTÍ NAD LABEM - NOVÉ MĚSTO

Jitka Žambochová

Architektura a urbanismus, Magisterská diplomová práce

Anotace

Tématem práce je koncepce a strategie urbánního rozvoje města Ústí nad Labem. Práce klade důraz na řešení problematiky deindustrializace a zohledňuje potenciál plánovaného nového nádraží vysokorychlostní trati. Vize je zformována v městskou koncepci a aplikována na území rozšířeného centra ? čtvrti Nového města. Koncepce je řešena formou strukturálního plánu, který klade důraz na směřování a posloupnosti, a demonstrována konkrétní navrženou urbánní strukturou.

Za obsah této stránky zodpovídá: doc. Ing. arch. Jan Jakub Tesař, Ph.D.