Diplomové práce

NOVÁ BUDOVA FAKULTY ARCHITEKTURY TU DRESDEN

Markéta Kvardová

Architektura a urbanismus, Magisterská diplomová práce

Anotace

Fakulta architektury na TU Dresden ztratila své předpokládané umístění ve Fritz-Fösterově budově v kampusovém areálu, která se namísto toho stala administrativní budovou. V současně používané kancelářské budově (BZW) jsou značná prostorová omezení a nové koncepty pro přemístění jsou nezbytně nutné. Víc než kterákoli jiná oddělení, škola architektury musí také najít architektonický výraz v rámci souboru univerzitního kampusu. Fakultu architektury, která kdysi bývala jedním z klíčových institucí bývalé královské saské polytechnické univerzity, je nutné přenést zpět do středu školního areálu. Tento úkol rovněž nabízí možnost proměnit prostor v blízkosti městského hlavního náměstí v atraktivní lokalitu.

Za obsah této stránky zodpovídá: doc. Ing. arch. Jan Jakub Tesař, Ph.D.