Diplomové práce

MARIÁNSKÉ LÁZNĚ - NOVÉ CENTRUM

Anna Němcová

Architektura a urbanismus, Magisterská diplomová práce

Anotace

Cílem diplomního projektu bylo navrhnout koncept území v historické části města Mariánské lázně, které by zatraktivnilo veřejný prostor a přineslo nové prvky do monofunkční části města. Ve vzniklém lokálním centru pak podrobněji navrhnout multifunkční kulturní centrum s přesahem do veřejného prostoru a přilehlého parku.

Za obsah této stránky zodpovídá: doc. Ing. arch. Jan Jakub Tesař, Ph.D.