Diplomové práce

KULTURNÍ CENTRUM A MUZEUM KAROSÁŘSTVÍ: KONVERZE STARÉHO PIVOVARU VE VYSKÉM MÝTĚ

Šauerová Kateřina

Architektura a urbanismus, Magisterská diplomová práce

Anotace

Tématem diplomové práce je celková revitalizace starého pivovaru ve Vysokém Mýtě a vhodné využití přilehlého prostoru doposud chátrajícího objektu. Vypracovaná studie propojuje oblast kulturně-společenskou a zároveň navazuje na významnou průmyslovou minulost tohoto historického města. Cílem projektu byla konverze atraktivně vyhlížející budovy pivovaru, která je ovšem ve špatném technickém stavu, na nové reprezentativní prostory v podobě kulturního centra, jež by dostatečně obsáhlo bohatý kulturní a společenský život města. Objekt kulturního centra se podařilo účelně propojit s muzeem karosářství a výroby autobusů a je tudíž zároveň vkusnou připomínkou stoleté tradice výroby autobusů v regionu. Díky této studii se jedné z cenných historických památek nedaleko centra města dostalo rekonstrukce a opětovného využití, což si tato zajímavá architektonická dominanta bezesporu zaslouží.

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Kateřina Rottová, Ph.D.