Diplomové práce

CHEB

David Poloch

Architektura a urbanismus, Magisterská diplomová práce

Anotace

Tématem diplomové práce je doplnění městské struktury historického jádra Chebu, která po asanaci v 60. letech zůstala neúplnou. Současná stavební aktivita se soutřeďuje do lokalit vzdálených od centra města nebo dokonce na jeho okraj. Cílem práce je prověřit možnosti především bytové výstavby v rámci středověké části města a využít ji pro zacelení neúplných bloků, zintenzivnění veřejných prostranství i v nich probíhajících aktivit a celkovou rehabilitaci historického jádra jako nepostradatelného urbánního středobodu a identifikačního prvku města.

Za obsah této stránky zodpovídá: doc. Ing. arch. Jan Jakub Tesař, Ph.D.