Diplomové práce

OLOMOUC - OTEVŘENÉ VĚZENÍ NOVÉ SADY

Macháčová Nikola

Architektura a urbanismus, Magisterská diplomová práce

Anotace

Návrh zasazuje specifickou typologii otevřeného vězení do kontextu Nových Sadů v Olomouci. Projekt formuluje názor na zastavění širší lokality, věnuje se skloubení veřejných a neveřejných provozů věznice a vytváří bezpečné, důstojné a příjemné prostředí pro zaměstnance i odsouzené. Otevřené vězení využívá osobní zodpovědnosti vězňů k zajištění bezpečnosti, což umožňuje odsouzeným pracovat nejen uvnitř, ale i vně areálu, a pomáhat tím sobě i společnosti. Věznice v Nových Sadech využívá zemědělské půdy, jde příkladem v udržitelnosti a poskytuje různé atmosféry pro různé denní a životní situace, které určí další životní vývoj odsouzených.

Za obsah této stránky zodpovídá: doc. Ing. arch. Jan Jakub Tesař, Ph.D.