Diplomové práce

STUDENTSKÉ BYDLENÍ V PRAZE

Lálová Petra

Architektura a urbanismus, Magisterská diplomová práce

Anotace

Tématem diplomové práce je doplnění městské struktury na Smíchově v Praze. Zaměřuje se na urbánní kontext, a to s ohledem na budoucí vývoj čtvrti, dále pak na samotný dům a jeho typologii. Jedná se o komunitní studentské bydlení, které prověřuje variabilitu typologie a sdílených prostor.

Za obsah této stránky zodpovídá: doc. Ing. arch. Jan Jakub Tesař, Ph.D.