Závěrečné práce

KOMUNITNÍ CENTRUM PRO SENIORY V BĚLČICÍCH

Gál Matyáš

Architektura a urbanismus, Magisterská diplomová práce

Anotace

Záměrem je vybudování komorního komunitního centra pro seniory venkovského charakteru s několika byty. Cílem je vytvoření místa pro důstojný život soběstačných seniorů ve známém prostředí, centra pro denní péči o seniory z nejbližšího okolí a prostoru pro setkávání obyvatel všech generací.

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Kateřina Rottová, Ph.D.