Závěrečné práce

OPAVA - POLYFUNKČNÍ DŮM

Hanzlíková Veronika

Architektura a urbanismus, Magisterská diplomová práce

Anotace

Tématem diplomové práce je rozvoj území v bývalé průmyslové oblasti podél řeky Opavy. Návrh je zaměřen na urbánního kontextu v návaznosti na centrum města a vytvoření polyfunkčního domu, jehož hlavní náplní je bydlení a coworking.

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Kateřina Rottová, Ph.D.