Diplomové práce

Návštěvnické centrum, Bélapátfalva

Vojtěch Bodlák

Architektura a urbanismus, Bakalářská práce

Anotace

Tématem bakalářské práce je novostavba návštěvnického centra s muzeem poblíž maďarské obce Bélapátfalva.

Za obsah této stránky zodpovídá: doc. Ing. arch. Jan Jakub Tesař, Ph.D.