Diplomové práce

Polyfunkční dům, Praha, Žižkov

Šimůnek Kristián

Architektura a urbanismus, Bakalářská práce

Anotace

Polyfunkční dům je navržen jako dominanta Žižkova, jeho cílem je nalákat a zatraktivnit okolní zástavbu svou zelenou plochou, která se nachází ve vnitrobloku. Objekt je průchozí do vedlejší ulice. V přízemí se nachází kavárna a v 7 nadzemních patrech jsou bytové jednotky.

Za obsah této stránky zodpovídá: doc. Ing. arch. Jan Jakub Tesař, Ph.D.