Závěrečné práce

Help design

Šmídová Kateřina

Design, Bakalářská práce

Anotace

Bakalářská práce se zabývá návrhem hudebního nástroje pro muzikoterapii. Jedná se o akustickou pomůcku pro použití v odborné terapii, kterou lze ale současně snadno využívat laickou veřejností k relaxaci. Cílem je navrhnout relaxačně terapeutický nástroj konkrétně pro rezonanční terapii. Jedná se o doplnění již existujícího konceptu o kompaktnější a snadněji použitelný nástroj. Zároveň cílí na mnohotvárnost užití a minimalistickou estetiku.

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Kateřina Rottová, Ph.D.