Závěrečné práce

REVITALIZACE NOVÝCH MLÝNŮ, KUTNÁ HORA

Andrašíková Jana

Architektura a urbanismus, Magisterská diplomová práce

Anotace

Diplomová práce se zabývá revitalizací areálu Nových Mlýnů v centru Kutné Hory. Návrh využívá prvků původního areálu a kombinuje je s nově vsazenými budovami, čímž se lokace více otevírá celému městu. Na místě tak vzniká hotel s vinařským pavilonem, který je atraktivní nejen pro místní, ale i pro nové návštěvníky Kutné Hory.

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Kateřina Rottová, Ph.D.