Závěrečné práce

Pediatrická pomůcka

Turečková Nikola

Design, Bakalářská práce

Anotace

Bakalářská práce se zabývá výrobou ortézy pro léčbu polohového plagiocefalu. Tato pomůcka je vyrobena technologií 3D tisku s důrazem na komfort uživatele a v souhladu s ergonomickými požadavky vycházející z hodnot deformace hlavy. Myšlenkou projektu bylo vytvořit koncept helmy za pomoci nových technologiíí a materiálů tak, aby použité materiály odpovídaly technickým standardům v běžném prostředí. Zároveň je koncept obhohacen o grafiku, která je tvořena tak, aby na hlavě dítěte působila hravým dojmem.

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Kateřina Rottová, Ph.D.