Závěrečné práce

Bytový dům, Veleslavín

Novák Jiří

Architektura a urbanismus, Bakalářská práce

Anotace

Práce se zaobírá bytovým domem s aktivním parterem na nárožní parcele ulic Adamova a Pod dvorem.

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Kateřina Rottová, Ph.D.