Diplomové práce

Mezinárodní letiště v Praze - Kbelích

Bc. Jan Karásek

Architektura a urbanismus, Magisterská diplomová práce

Anotace

Cílem projektu je návrh nového městského letiště v Praze-Kbelích s předpokládanou kapacitou do 5 mppa. Má věřit možnost vybudovat druhé letiště v Praze, zaměřené převážně na linkové dopravce a na využití letecké dopravy jako způsobu dojíždění do práce v rámci EU.

Za obsah této stránky zodpovídá: doc. Ing. arch. Jan Jakub Tesař, Ph.D.