Závěrečné práce

Pražské Archeologické Muzeum

Bc. Jakub Heidler

Architektura a urbanismus, Magisterská diplomová práce

Anotace

Předmětem diplomové práce je návrh muzea odpovídající požadovkům současnosti. Projekt je situován na Těšnově. 

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Kateřina Rottová, Ph.D.