Závěrečné práce

Letištní terminál Piešťany

Bc. Eva Rohoňová

Architektura a urbanismus, Magisterská diplomová práce

Anotace

Predmetom diplomového projetu je navrhnutie novej budovy letiskového terminálu v kúpeľnom meste Piešťany, ktoré sa nachádza v západnej časti Slovenska. Stará budova terminálu je nedostačujúca pre reprezentačné účely terminálu, takže sa tu ponúka možnosť vytvoriť novú uvítaciu budovu mesta, čo je veľkou výzvou. Cieľom projektu je riešiť budovu reprezentatívneho charakteru s dôležitou funkcou pre mesto ako sochu v priestore, krajine.

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Kateřina Rottová, Ph.D.