Diplomové práce

Nalezení místa pro radnici městské části Prahy 10 a její návrh

Bc. Marie Martinásková

Architektura a urbanismus, Magisterská diplomová práce

Anotace

Úkolem diplomové práce bylo nalezení správného umístění radnice Prahy 10 a její návrh včetně okolí a případných přidružených funkcí. Pro tento účel byla vybrána prázdá budova secesní školy v blízkosti stanice metra Strašnická, která byla doplněna přístavbou.  

Za obsah této stránky zodpovídá: doc. Ing. arch. Jan Jakub Tesař, Ph.D.