Závěrečné práce

Soubor rodinných domů, Harrachov

Bc. Lucie Pilátová

Architektura a urbanismus, Magisterská diplomová práce

Anotace

Cílem projektu je návrh souboru rodinných domů doplněných o penzion. Pozemek se nachází ve městě Harrachov, který leží na severu Čech v západní části Krkonoš pod Čertovou horou v údolí řeky Mumlavy a v průměrné nadmořské výšce 665 m.n.m. Objekty rodinných domů budou sloužit k trvalému bydlení. Specifikem lokality jsou krajinné podmínky nejvyšších českých hor a tím pádem vysoká atraktivita území. Projekt by měl vycházet z poznatků diplomního semináře. Nedílnou součástí zadání je návrh okolí přilehlého k objektu.

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Kateřina Rottová, Ph.D.