Závěrečné práce

Velkoměstský polyfunkční dům na rohu ulic Thámova a Sokolovská, Praha

MgA. Ondřej Goetz

Architektura a urbanismus, Magisterská diplomová práce

Anotace

Návrh velkoměstského domu na křížení dvou zřejmě nejvýznamnějších ulic pražské historické čtvrti Karlín.  Objekt v sobě kombinuje obchodní a kulturní funkce s funkcí administrativní, volně v duchu některých proslulých budov vybudovaných v předválečném a meziválečném období na pražských hlavních třídách a s ohledem na probíhající vývoj tohoto území v součást celoměstského komerčního a kulturního centra.

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Kateřina Rottová, Ph.D.