Diplomové práce

Bytový dům a ruční dílny v areálu Nuselského pivovaru

Veronika Zinkaizlová

Architektura a urbanismus

Anotace

Předmětem této bakalářské práce je rekonstrukce bývalé sladovny, která se nachází v areálu Nuselského pivovaru. Areál je situován mezi ulicemi Křesomyslova a Závišova. Tento objekt je momentálně nevyužívaný, proto je zde snaha znovu oživit a pozvednout toto místo. Objekt tvoří převážně byty, doplňující funkcí jsou ruční dílny a místnosti pro workshopy.

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Jan Jakub Tesař, Ph.D.