Diplomové práce

Dostavba náměstí, Kácov

Kateřina Vrbová

Architektura a urbanismus, Bakalářská práce

Anotace

Objekt nové radnice v Kácově se nachází v severo-východním rohu náměstí a snaží se celé náměstí pocitově uzavřít. Jedná se o budovu o třech nadzemních a jednom podzemním podlaží, která obsahuje nové reprezentativní prostory pro městys - obřadní síň, administrativní zázemí i infocentrum.

Za obsah této stránky zodpovídá: doc. Ing. arch. Jan Jakub Tesař, Ph.D.