Diplomové práce

Základní umělecká škola, Žatec

Veronika Hanzlíková

Architektura a urbanismus

Anotace

Základní umělecká škola se nachází v Žatci nedaleko historického centra města v části zvané Pražské předměstí.

Za obsah této stránky zodpovídá: doc. Ing. arch. Jan Jakub Tesař, Ph.D.