Diplomové práce

Studentské bydlení, Císařská louka

Barbora Hönlová

Architektura a urbanismus

Anotace

Projekt studentského bydlení se nachází v Praze na ostrově Císařská louka. Stavba sestává ze šesti totožných šestipatrových objektů pro bydlení, které jsou doplněny přízemními hmotami tělocvičny, restaurace a polyfunkční stavbou. Návrh pracuje se zajímavým umístěním v rámci města, které využívá blízkosti centra a zároveň volnočasového charakteru lokality.

Za obsah této stránky zodpovídá: doc. Ing. arch. Jan Jakub Tesař, Ph.D.