Diplomové práce

BYDLENÍ V CENTRU PRAHY

Michael Šilar

Architektura a urbanismus, Magisterská diplomová práce

Anotace

Projekt řeší dostavbu bývalého Měšťanského pivovaru v Holešovicích. V rámci urbanismu se jedná o hmotové řešení dvou budov, které dokončí již načatou dostavbu areálu. Funkční náplň těchto budov je částečně dána majitelem pozemku, jímž je Česká republika, potažmo Nejvyšší kontrolní úřad, jehož nové sídlo se zde bude stavět zároveň se sídlem parlamentní knihovny a archivem Kanceláře poslanecké sněmovny. Tento předem daný záměr je doplněn o část určenou pro bydlení, reagující na současný trend krátkodobých pronájmů a sdílení bytů více osobami. V rámci samotné architektonické studie je projekt zaměřen na návrh budovy obsahující knihovnu, její depozit, a část pro bydlení. Knihovna doplněná o veřejnou halu otevírá areál občanům a nabízí zde širokou škálu kulturního vyžití a trávení volného času, část pro bydlení poskytne, na základě analýz areálu a jako reakce na současné trendy, nejen byty určené pro sdílení a krátkodobé pronájmy, ale také menší množství velmi luxusních bytů, blížících se komfortem bydlení v rodinném domě. Cílem projektu je tedy dokončení areálu v tak rozmanitém duchu, v jakém byla jeho revitalizace započata, a vytvoření živého místa, které lidé budou rádi vyhledávat.

Za obsah této stránky zodpovídá: doc. Ing. arch. Jan Jakub Tesař, Ph.D.