Diplomové práce

ARCHITECTURAL AND URBAN PROJECT NEW HOLEŠOVICE RIVERFRONT, WOLF- PREFA LOCALITY

Martino Lampis

Architektura a urbanismus, Magisterská diplomová práce

Anotace

Hlavním cílem je přeměnit současnou nepřístupnou oblast na nový životaschopný břeh řeky, kde se občané a návštěvníci mohou těšit na nábřeží ve dne iv noci a ve všech ročních obdobích. Projekt má potenciál stát se součástí stávající sítě kulturních aktivit v Holešovicích.

Za obsah této stránky zodpovídá: doc. Ing. arch. Jan Jakub Tesař, Ph.D.