Diplomové práce

ODCHÁZENÍ

Tereza Červená

Architektura a urbanismus, Magisterská diplomová práce

Anotace

Diplomová práce se zabývá procesem odcházení. Zabývá se procesem umírání tak, aby se opět stal nevyčleněnou součástí našeho bytí. Snaží se přispět k novému pohledu na smrt, se kterou mnohdy neumíme žít, na smrt, která nás o to více zasáhne nepřipravené.

Za obsah této stránky zodpovídá: doc. Ing. arch. Jan Jakub Tesař, Ph.D.