Diplomové práce

OTEVŘENÉ VĚZENÍ

Veronika Bendová

Architektura a urbanismus, Magisterská diplomová práce

Anotace

Předmětem diplomové práce je návrh otevřené věznice na parcele mezi ulicemi Pernerova, Thámova a Šaldova v Karlíně. Projekt ověřuje koncept otevřené věznice v městském prostředí, které slouží ke snazšímu návratu odsouzených do života společnosti. Otevřená věznice nabízí odsouzeným kromě ubytování, profesionální pomoci a terapie, práci a volnočasové aktivity.

Za obsah této stránky zodpovídá: doc. Ing. arch. Jan Jakub Tesař, Ph.D.