Práce ateliérů ZAN

Anotace

Když jsem se na stavbu šel poprvé podívat, jako první jsem si všiml, že i přes svoji krásu a nedávnou rekonstrukci je jako kdyby naschvál schovávána, je obestavěná vysokou zdí, která má místy i ostnatý drát a plotem je propletena ošklivá plachta. Skoro, jako kdyby se za zídkou nacházelo něco nebezpečného nebo otřesného. Z toho důvodu jsem si jako druhotný úkol mého projektu dal stavbu zviditelnit. Nejsnazší cestou by bylo výrazné úly umístit na střechu, ta je ale nepřístupná a její kulovitý tvar výrazně znesnadňuje použití. Jako východisko se nabídlo úly situovat do samého srdce stavby, to je hned pod vrchní nádrží do středu její “nohy“.

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Daria Balejová Bártová