Práce ateliérů ZAN

Lázně na rozhraní

Štěpán Lucký

Anotace

Tyto lázně, vlastně tak jako každé jiné, mají sloužit k odpočinku a klidu. To, co je činí výjimečnými, je jejich atmosféra, vytvořena příjemným hladkým materiálem zdí a jemným, ale dostačujícím osvětlením. Ve stavbě není přímé osvětlení shora, světlo je vždy vedeno vertikálními světlíky při obvodových zdech. Čelní zeď prostoru hlavního bazénu je tvořena sedmi světlíky, které připomínají světelné paprsky pronikající mezi kmeny stromů - "Les". Součástí lázní je také nazastřešené atrium, ze kterého proniká světlo na hladinu hlavního bazénu. Atmosféra lázní, a především jejích centrální části s prosvětlenou čelní stěnou, je inspirována pasážemi z knihy Utrpení mladého Werthera od J. W. Goetha.

Za obsah této stránky zodpovídá: doc. Ing. Michaela Brožová