Práce ateliérů ZAN

Galerie na rozhraní - archetypy jeskyně, mýtiny a vody

Diana Khutova

Anotace

Mým cílem bylo vytvořit galerii zaměřenou na prostorové zážitky, současně však neodvádějící návštěvníka od účelu za kterým přišel – vnímání uměleckých artefaktů. Budova se nachází pod úrovní terénu, což samo o sobě vytváří zvláštní atmosféru a evokuje představy o podzemním světě. Galerie je proto navržená na základě jednoduchých geometrických tvarů –čtyřúhelníků a z jejich pravidelného rozvržení vystupuje jenom vstupní schodiště a venkovní atrium, hlavní zdroj světla. Kromě něj osvětlují vnitřní prostory podélné světlíky ve střeše. Práce se světlem a střídání osvětlených a tmavých část evokují plynutí času. Kromě výstavních prostorů má galerie promítací sál a malou kavárnu, kde mohou návštěvníci relaxovat nebo se podělit o své dojmy z výstavy.

Za obsah této stránky zodpovídá: doc. Ing. Michaela Brožová