Ateliéry

ZKN Špalková

A

NOVÁ ROLE LESA

LS 2024

Zadání

Vztah města a krajiny se v posledních staletích výrazně proměňoval. Nekompaktní zástavba i dnes stále více pohlcuje volnou krajinu. Je ale v současnosti  vztah městského člověka vůči krajině silnější a intenzivnější? Nebo se jí spíše vzdaluje? 

Jaký význam má mít ve 21. století les mezi dvěma městskými částmi Nová Role a Mezirolí? Jak se do místa propisuje kontext - okraj Krušných Hor, blízkost Karlových Varů i zjizvené důlní krajiny? Umí současný člověk a krajina být v souladu?

Může městský les, situovaný v dostupné vzdálenosti bydliště, uspokojit jak rekreační, tak emocionální potřebu městských lidí? Může les být tím, co pomůže mladým lidem či jiným novým obyvatelům města zakořenit? Čím pro ně les může být? Co jim má les poskytnout? Co v něm mohou dělat?

Lze  městský les obohatit o místa pro spočinutí, pozorování přírody, rozjímání, hru, práci, sportování nebo jiné činnosti? Mohou lidé a les žít v symbióze, aniž by les přestal být lesem? 

Má dnes v mapách bezejmenný les dostat své jméno?

 

Zadání:

Úkolem je nejprve pochopit lokalitu lesa včetně jeho kontextu a lidi, kteří v jeho okolí bydlí, a skrze hledání odpovědí nejen na výše uvedené otázky navrhnout vizi pro celý les.

V souladu s celkovým konceptem lesa navrhnout drobnou intervenci, která by ho obohatila o silné místo nebo  citlivě doplnila charismatické místo. Vše s cílem vyřešit problémy místa a posílit hodnoty či potenciály identifikované během analytické části semestru. 

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Hana Špalková