Ateliéry

ZKN Špalková

A

Zastavení svatého Jana

LS 2023

Zadání

Anotace:

V kouzelné krajině Českého krasu se nachází drobná perla mezi obcemi, ve které se jedinečným způsobem snoubí legendický příběh prvního českého poustevníka, sv. Ivana, korunovaný barokní dominantou benediktinského kláštera, a dramatická scenérie hlubokého údolí říčky Loděnice lemovaného mohutnými vápencovými skalisky. 

Místo, ačkoli se na něm podepsal kulturní úpadek druhé poloviny 20. století, a řada krajinných úprav v okolí kláštera zanikla, stále silně promlouvá k dnešním křesťanským poutníkům i běžným návštěvníkům a je důkazem skutečnosti, že s pokorou a porozuměním pro prostor může člověk jako tvůrce vstoupit do krajiny způsobem, který je sebevědomý i citlivý zároveň. „Lidské“ a „přírodní“ zde nestojí v protikladu, ale představuje dva vzájemně se obohacující světy.

Název tématu v sobě skrývá více významů – především připomíná biblickou postavu sv. Jana Křtitele, který se poustevníku Ivanovi na několika místech podle legendy zjevil a jehož jméno se zde otisklo jako pečeť – souběžně je však také výzvou k hledání nových míst a příběhů, které mohou být pokračováním známé historie.

Cíl:        

Probudit k životu zapomenutá a zanedbaná místa či odkrýt pro pozorovatele doposud přehlížené lokality v obci či jejím širším okolí, kde je možné vnímat Svatého Jana pod Skalou doslova nebo v přeneseném smyslu z jiné perspektivy. Může se jednat o krajinnou úpravu či drobnou stavební intervenci (ideálně propojení obojího), která nebude místu významově ani vizuálně konkurovat, ale stane se jakousi skrytou „perlou“.

Za obsah této stránky zodpovídá: RNDr. Jiří Šrubař, Ph.D.