Ateliéry

ZAN Poláček

ZAN chápeme jako společnou dílnu, základnu, k níž vedou nitky od všech předmětů a kde začínáme společně navrhovat – objevovat tajemství architektury. Nechceme se však uzavřít do slupky „architektura“, raději říkáme dům či návrh nebo řešení; důležitým kritériem je pro nás skutečný život.

Ctíme svobodu a rozvíjení osobnosti studenta, podporujeme jeho kreativitu, každé řešení může být dobré i špatné, záleží na úměře. Rádi bychom podnítili ve studentech touhu po objevování, hledání kvalitních řešení, úžas nad možnostmi, které se odkrývají. Chceme zažehnout ve studentech lásku k práci architekta.

Snažíme se nastartovat komplexní myšlení.

Více

ZAN je možná poslední prostor, kde můžeme učit ruku skicovat, myšlenky rychle převádět do kreseb – a naopak, naučit se pracovat s variantami; ruční práce je povinná.

Řešení nemůže zůstat v hranicích pozemku, každá stavba je součástí vyššího řádu, spoluvytváří město, je součástí krajiny; to vše nás musí zajímat od prvopočátku studia.

Studenty seznamujeme i s prvky ryze praktickými, pomůckami a nástroji, předkládáme různé metody.

Nemyslíme si, že za semestr či dva „vytvoříme“ architekta, ale pomáháme otevřít „dveře“.

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Ing. arch. Irena Šestáková