Ateliéry

Ateliér Cikán

A

EXPERIMENTAL PRESERVATION

EXPERIMENTÁLNÍ OCHRANA HODNOT

 

OBNOVA OBLASTI PODÉL LINIE NOVOMĚSTSKÉ HRADBY - AREÁL AUGUSTINIÁNSKÉHO KLÁŠTĚRA, VINOHRADSKÉ PŘEDPOLÍ MOSTU

MÍSTA PROSTŘEDÍ

Na místě slupky Nového města – linie bývalé novoměstské hradby protnuté šípem Nuselského mostu.

NAD MÍSTEM PĚTIKOSTELÍ

NOVÉHO MĚSTA NOVÉ IDENTIFIKACE ZVNITŘNĚNÍ ROZHRANÍ MEZI BEZPEČÍM – MĚSTA UVNITŘ A VNĚ, PŘÍMĚSTSKÉ KRAJINY NIVY BOTIČE POD OCHRANOU DOHLEDU VYŠEHRADU.

ATU a ATSS

ATOS a ATZBP

ATVZ

OTERO-PAILOS, Jorge, Erik Fenstad LANGDALEN a Thordis ARRHENIUS, ed. Experimental preservation. Zürich: Lars Müller Publishers, [2016]. ISBN 9783037784921.

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Ing. arch. Irena Šestáková