S ohledem na aktuální nařízení vlády v nouzovém stavu je veškerá KONTAKTNÍ výuka na FA ČVUT do odvolání přerušena.

Ateliéry

Ateliér Cikán

A

Jihlava: ( KRAJINA ) – ( MĚSTO ( lokalita ( dům )))

Komunikace (JEDNOTLIVOSTÍ) v (CELKU) oživuje (DŮM) v (BYTOST) a (MĚSTO) v živý (ORGANISMUS).

Zadání:

 • Propojit krajinu a město v návaznosti na obraz města a výzkum NAKI II.

Program:

 • Práce jednotlivců ve skupině na celku lokality.
 • Startovní workshop Jihlavě ve spolupráci městem a NPÚ.
 • V diskuzi se zástupci města budeme hledat vlastnosti přidaných hodnot MÍSTA.

B

Jihlava: ( krajina ) – ( město ( LOKALITA ( dům )))

Komunikace (JEDNOTLIVOSTÍ) v (CELKU) oživuje (DŮM) v (BYTOST) a (MĚSTO) v živý (ORGANISMUS).

Zadání:

 • Zacelit chybějící část historického města v perimetru ulic Židovská, Palackého a Mrštíkova po asanaci v 70. letech.

Program:

 • Práce jednotlivců ve skupině na celku lokality.
 • Startovní workshop Jihlavě ve spolupráci městem a NPÚ.
 • V diskuzi se zástupci města budeme hledat vlastnosti přidaných hodnot MÍSTA.

1948 - 2002

C

Jihlava: ( krajina ) – ( město ( lokalita ( DŮM )))

Komunikace (JEDNOTLIVOSTÍ) v (CELKU) oživuje (DŮM) v (BYTOST) a (MĚSTO) v živý (ORGANISMUS).

Zadání:

 • Doplnit domy v části historického města v perimetru ulic Židovská, Palackého a Mrštíkova po asanaci v 70. letech.

Program:

 • Práce jednotlivců ve skupině na celku lokality.
 • Startovní workshop Jihlavě ve spolupráci městem a NPÚ.
 • V diskuzi se zástupci města budeme hledat vlastnosti přidaných hodnot MÍSTA.

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Ing. arch. Irena Šestáková