Ateliéry

Ateliér Cikán

A

UHŘÍNĚVES U PRAHY

Uhříněves se zcela proměnila ze svébytné vsi přes maloměsto v noclehárnu na periferii Prahy.
Začíná být k nerozeznání od jiných podobných lokalit. 

Nejvíce k tomu v současné době přispívá masová výstavba, kterou již původní struktura nedokáže vstřebávat.  

ATOS a ATZBP (i ATBS)

  • dům na „Novém“ náměstí
  • revitalizace bývalé SYNAGOGY nedaleko RYBNÍKA a OBORY

ATU a ATSS

  • BROWNFIELD vetknutý do drobné ZÁSTAVBY

ATVZ

  • SPLYNUTÍ a ODLIŠNOSTI městské KRAJINY: řeka, město, obora, krajina 

5.ŘÍJNA - Den architektury 2019 v Uhříněvsi.

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Ing. arch. Irena Šestáková