Ateliéry

Ateliér Cikán

A

Wien - Aspern - Seestadt

ZS 2021

 

MĚSTO - VÍDEŇ

LOKALITA - ASPERN

BLOK - V ZELENI

DŮM - BAUGRUPPE

BYDLENÍ - DOSTUPNÉ

Cílem zadání je vytvořit ve Vídni v rozvojové lokalitě Aspern navazující na modrou a zelenou 'strunu' podle Gehlovi koncepce Partitury veřejného prostoru ve vymezeném perimetru:

  1. navrhnout domy odpovídající základní strategii lokality zeleného města (objektové zadání Bc. programu)
  2. navrhnout úpravu veřejných prostor nebo soubor objektů/bloku (prostorové zadání Mg. programu)

Součástí program je dvoudenní pracovní seminář (předběžně plánovaný na 15. - 17. října) ve Vídni:

- přednáška zástupců projektu Seestadt Aspern

- prohlídka obytných souborů i ostatních oblastí Vídně

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Ing. arch. Irena Šestáková