Ateliéry

Ateliér Cikán

A

Středokluky - DŮM

LS 2021

Zadání

Obec Středokluky je nádherná obec mezi Kladnem a Prahou v rozlehlé a rozmanité středočeské krajině se silným Genia Loci, s historickou návsí, barokním kostelem od F.M. Kaňky. Místo je posíleno atelierem v plenéru českého současného výtvarníka světového významu Aleše Veselého. Struktura obce je poškozená ztrátou významu komunitních funkcí a hodnot, jejich devalvace v prostředí s nejasnou artikulací (obrazu) míst, lokality, města, krajiny.

Cílem našeho poznání bude:

Co je místo v krajině, co jsou hodnoty místa, co je ucelený obraz místa a města – Ortsbild.

Co je paleta nástrojů pro udržení celkových kvalit v rovině sídla, lokality, domu, detailu.

Co je makro, mezo, mikro měřítko…

Ale i jiné.

V Procesu

ANALÝZY problémů domu – místa – lokality – města – krajiny

STRATEGIE obnovy hodnot, postupů a priorit

SYNTÉZY v návrhu konkrétních domů, míst, lokalit, města a krajiny.

Vždy konkrétně pro studenty bakalářského programu BP bude téma orientováno na návrh OBJEKTU v PROSTŘEDÍ (ATBS, ATOS, ATBP) magisterského programu MP bude téma orientováno na návrh úprav PROSTORU – PROSTŘEDÍ - CELKU v zapojení paralelně navrhovaných domů. (ATSS, ATU). Kompilace více nebo méně obou situací (ATVZ, ATRN)

Řešení budeme hledat ve smyslu:

Rehabilitace významových vertikál obce, jako například:

Radnice, hasičárna, komunitní dům, škola, zapojení atelieru Aleše Veselého do struktury vesnice

Úpravy návsi, zapojení sídla do rámce krajiny - přechody a vazby atd.

Výsledkem bude více méně společný komplexní návrh v jedné nebo více variantách.

Zahrnující jak prostorová, tak objektová již samostatná ale vzájemně koordinovaná řešení v jedné nebo více variantách.

  • Doplnění zástavby v centrech obce.
B

Středokluky - OBEC

LS 2021

Zadání

Obec Středokluky je nádherná obec mezi Kladnem a Prahou v rozlehlé a rozmanité středočeské krajině se silným Genia Loci, s historickou návsí, barokním kostelem od F.M. Kaňky. Místo je posíleno atelierem v plenéru českého současného výtvarníka světového významu Aleše Veselého. Struktura obce je poškozená ztrátou významu komunitních funkcí a hodnot, jejich devalvace v prostředí s nejasnou artikulací (obrazu) míst, lokality, města, krajiny.

Cílem našeho poznání bude:

Co je místo v krajině, co jsou hodnoty místa, co je ucelený obraz místa a města – Ortsbild.

Co je paleta nástrojů pro udržení celkových kvalit v rovině sídla, lokality, domu, detailu.

Co je makro, mezo, mikro měřítko…

Ale i jiné.

V Procesu

ANALÝZY problémů domu – místa – lokality – města – krajiny

STRATEGIE obnovy hodnot, postupů a priorit

SYNTÉZY v návrhu konkrétních domů, míst, lokalit, města a krajiny.

Vždy konkrétně pro studenty bakalářského programu BP bude téma orientováno na návrh OBJEKTU v PROSTŘEDÍ (ATBS, ATOS, ATBP) magisterského programu MP bude téma orientováno na návrh úprav PROSTORU – PROSTŘEDÍ - CELKU v zapojení paralelně navrhovaných domů. (ATSS, ATU). Kompilace více nebo méně obou situací (ATVZ, ATRN)

Řešení budeme hledat ve smyslu:

Rehabilitace významových vertikál obce, jako například:

Radnice, hasičárna, komunitní dům, škola, zapojení atelieru Aleše Veselého do struktury vesnice

Úpravy návsi, zapojení sídla do rámce krajiny - přechody a vazby atd.

Výsledkem bude více méně společný komplexní návrh v jedné nebo více variantách.

Zahrnující jak prostorová, tak objektová již samostatná ale vzájemně koordinovaná řešení v jedné nebo více variantách.

  • Propojení krajiny a obce. Nalezení obrazu obce.

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Ing. arch. Irena Šestáková