Ateliéry

Ateliér Cikán

A

Resilience | osa Nusle - Bohdalec

ZS 2022

Zadání

 

ODOLNOST A STABILITA

STABILITA MÍSTA

POKORA V MĚŘÍTKU

 

Vztah v různých směrech k místu od místa, od sebe, k sobě, mimo místo, mimo sebe, stejně tak i nad či pod; co je vysoké a nízké, co je nahoře a co dole; co podmiňuje orientaci v problému stability, rovnováhy, odolnosti stability v trvalé nestabilitě? Odolnou prioritou se stává síť lokalit v posilující vazbě sdílených hodnot v bezpečných, ne již zcela volně globálních, ale strategických vazbách.

Úspornost a efektivita lokalit, omezení logistiky a cestování, akcent na lokální produkty, soběstačnost, strategická spolupráce, sdílení a potvrzení hodnot, posílení významů etických kategorií, to vše může akcelerovat i proces vedoucí k odolnosti. 

 

resilience města a odolné město


resilience domu a odolný dům

DP Silvie Křenková

DP Silvie Křenková

DP Sylvie Křenková

Naším společným cílem je:

  1. navrhnout domy odpovídající základní strategii odolnosti lokality města (objektové zadání Bc. programu)
  2. navrhnout úpravu veřejných prostor a soubor objektů/bloku či území (prostorové zadání Mg. programu)

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Ing. arch. Miroslav Cikán