Ateliéry

Ateliér Cikán

A

Řevnice - DŮM

LS 2022

Zadání

Cílem našeho poznání bude:

Co je místo v krajině, co jsou hodnoty místa, co je ucelený obraz místa a města – Ortsbild.

Co je paleta nástrojů pro udržení celkových kvalit v rovině sídla, lokality, domu, detailu.

Co je makro, mezo, mikro měřítko…

Ale i jiné.

V Procesu

ANALÝZY problémů domu – místa – lokality – města – krajiny

STRATEGIE obnovy hodnot, postupů a priorit

SYNTÉZY v návrhu konkrétních domů, míst, lokalit, města a krajiny.

Vždy konkrétně pro studenty bakalářského programu BP bude téma orientováno na návrh OBJEKTU v PROSTŘEDÍ (ATBS, ATOS, ATBP) magisterského programu MP bude téma orientováno na návrh úprav PROSTORU – PROSTŘEDÍ - CELKU v zapojení paralelně navrhovaných domů. (ATSS, ATU). Kompilace více nebo méně obou situací (ATVZ, ATRN)

Řešení budeme hledat ve smyslu:

Rehabilitace významových vertikál obce, jako například:

Radnice, hasičárna, komunitní dům, škola.

Úpravy návsi, zapojení sídla do rámce krajiny - přechody a vazby atd.

Výsledkem bude více méně společný komplexní návrh v jedné nebo více variantách.

Zahrnující jak prostorová, tak objektová již samostatná ale vzájemně koordinovaná řešení v jedné nebo více variantách.

  • Doplnění zástavby v centrech obce Řevnice.
B

Řevnice - LOKALITA

LS 2022

Zadání

Cílem našeho poznání bude:

Co je místo v krajině, co jsou hodnoty místa, co je ucelený obraz místa a města – Ortsbild.

Co je paleta nástrojů pro udržení celkových kvalit v rovině sídla, lokality, domu, detailu.

Co je makro, mezo, mikro měřítko…

Ale i jiné.

V Procesu

ANALÝZY problémů domu – místa – lokality – města – krajiny

STRATEGIE obnovy hodnot, postupů a priorit

SYNTÉZY v návrhu konkrétních domů, míst, lokalit, města a krajiny.

Vždy konkrétně pro studenty bakalářského programu BP bude téma orientováno na návrh OBJEKTU v PROSTŘEDÍ (ATBS, ATOS, ATBP) magisterského programu MP bude téma orientováno na návrh úprav PROSTORU – PROSTŘEDÍ - CELKU v zapojení paralelně navrhovaných domů. (ATSS, ATU). Kompilace více nebo méně obou situací (ATVZ, ATRN)

Řešení budeme hledat ve smyslu:

Rehabilitace významových vertikál obce, jako například:

Radnice, hasičárna, komunitní dům, škola.

Úpravy návsi, zapojení sídla do rámce krajiny - přechody a vazby atd.

Výsledkem bude více méně společný komplexní návrh v jedné nebo více variantách.

Zahrnující jak prostorová, tak objektová již samostatná ale vzájemně koordinovaná řešení v jedné nebo více variantách.

  • Nalezení identity lokalit a centra obce Řevnice
C

Řevnice - OBEC

LS 2022

Zadání

Cílem našeho poznání bude:

Co je místo v krajině, co jsou hodnoty místa, co je ucelený obraz místa a města – Ortsbild.

Co je paleta nástrojů pro udržení celkových kvalit v rovině sídla, lokality, domu, detailu.

Co je makro, mezo, mikro měřítko…

Ale i jiné.

V Procesu

ANALÝZY problémů domu – místa – lokality – města – krajiny

STRATEGIE obnovy hodnot, postupů a priorit

SYNTÉZY v návrhu konkrétních domů, míst, lokalit, města a krajiny.

Vždy konkrétně pro studenty bakalářského programu BP bude téma orientováno na návrh OBJEKTU v PROSTŘEDÍ (ATBS, ATOS, ATBP) magisterského programu MP bude téma orientováno na návrh úprav PROSTORU – PROSTŘEDÍ - CELKU v zapojení paralelně navrhovaných domů. (ATSS, ATU). Kompilace více nebo méně obou situací (ATVZ, ATRN)

Řešení budeme hledat ve smyslu:

Rehabilitace významových vertikál obce, jako například:

Radnice, hasičárna, komunitní dům, škola.

Úpravy návsi, zapojení sídla do rámce krajiny - přechody a vazby atd.

Výsledkem bude více méně společný komplexní návrh v jedné nebo více variantách.

Zahrnující jak prostorová, tak objektová již samostatná ale vzájemně koordinovaná řešení v jedné nebo více variantách.

  • Propojení krajiny a obce. Nalezení obrazu obce Řevnice.

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Ing. arch. Miroslav Cikán