Ateliéry

Ateliér Cikán

 • ŽÍTKOVÁ 

  Author: Alena Zmeškalová; Supervisor: Cikán Miroslav; Opponent: Adam Ivan
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-01-31)

  Diplomová práce se věnuje revitalizaci vesnice Žítková, vytvořením koncepce Sídelního obrazu a iniciačních staveb vesnického společenství. Koncepce definuje obraz místa a způsob péče o něj. Stavby doplňují stávající urbánní ...

 • ŽELEZNIČNÍ ZASTÁVKA NA VÝTONI 

  Author: Machátová Eliška; Supervisor: Cikán Miroslav; Opponent: Novotný Radek
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-08)

  Diplomový projekt se věnuje návrhu železniční zastávky na Výtoni a rozvoji souvisejícího okolí. Projekt odpovídá nárokům kladeným na modernizaci traťového úseku, který obohacuje ještě o trasu pro pěší a cyklisty. Díky tomu ...

 • VEN Z MĚSTA 

  Author: Karolína Holánková; Supervisor: Cikán Miroslav; Opponent: Hora Jan
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-06-25)

  Práce se věnuje znovu zpřístupněnému území Brdy. Dříve vojenský újezd ve vlastnictví státu, dnes v režimu CHKO. Pro vybranou oblast na základě analýz vznikla koncepce - síť míst vhodných pro vytvoření zázemí pro návštěvníky. ...

 • TRANSFORMACE VNITŘNÍCH REZERV MĚSTA PRACHATICE 

  Author: Nepustil Matěj; Supervisor: Cikán Miroslav; Opponent: Fialka Vladimír
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-01-22)

  Práce se věnuje transformaci Dolního předměstí, které autor považuje za pro rozvoj Prachatic nejdůležitější část města. V území, které bylo v druhé polovině 20. století výrazně asanováno a přestavěno návrh doplňuje nové ...

 • SATALICE - DOTVÁŘENÍ SUBURBIE 

  Author: Barbora Klapalová; Supervisor: Cikán Miroslav; Opponent: Fialka Vladimír
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-07)

  Diplomová práce se zabývá určením nevyužitých ploch v městské části Praha 14 Satalice a návrhem nových urbanistických struktur na tomto území. Obsahem práce je urbanistická koncepce konkrétních částí území, která nejprve ...

 • REHABILITACE TTTM SAPY 

  Author: Thu Huong Phamová; Supervisor: Cikán Miroslav; Opponent: Hejda Jiří
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-06-25)

  Diplomová práce se zabývá transformací a zapojením obchodního centra TTTM Sapy, které se nachází na území areálu bývalého písnického masokombinátu a libušské drůbežárny v Praze, do okolní struktury. A nastiňuje podmínky ...

 • REGENERACE A NOVÉ VYUŽITÍ INDUSTRIÁLNÍHO AREÁLU S OHLEDEM NA BYDLENÍ 

  Author: Opl Jiří; Supervisor: Cikán Miroslav; Opponent: Hejda Jiří
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-08)

  Diplomní práce se zabývá revitalizací, konverzí a dostavbou industriálního areálu Papírenské továrny v Plzni, která představuje jednu z největších transformačních ploch při řece Radbuze. Uspořádání zástavby areálu továrny ...

 • PŘEDPOLÍ TROJSKÝCH MOSTŮ 

  Author: Roman Hrabánek; Supervisor: Cikán Miroslav; Opponent: Hejda Jiří
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-01-31)

  Diplomová práce se zabývá transformačním územím v okolí trojských mostů, které je od svého okolí odříznuto dopravními stavbami. Cílem je tuto bariéru potlačit, propojit území s řekou a okolní zástavbou, a navrhnout polyfunkční ...

 • PROMĚNA ŠPITÁLSKÉHO PŘEDMĚSTÍ V KADANI 

  Author: Smolka Jakub; Supervisor: Cikán Miroslav
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-28)

 • POKOJ - MÍSTO PRO ČLOVĚKA 

  Author: Michaela Hudečková; Supervisor: Cikán Miroslav; Opponent: Hejda Jiří
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-07)

  "Zde jsem člověkem, zde smím jím býti." (J. W. Goethe) Revitalizace vybrané lokality historického centra Moravského Krumlova na areál rekondičního centra pro onkologické pacienty. Rekondiční centrum jako obytný Pokoj města ...

 • OBCHODNÍ ULICE - SMÍCHOV 

  Author: Jezbera Ondřej; Supervisor: Cikán Miroslav; Opponent: Zima Jaroslav
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-06-08)

  Předmětem diplomové práce je prověření možnosti vzniku životaschopné obchodní struktury na území brownfieldu Smíchovského nádraží s návazností na Radlické údolí. Cílem je návrh obchodní struktury založené na principech ...

 • NÁDRAŽÍ V PRAZE 

  Author: Linartová Kateřina; Supervisor: Cikán Miroslav; Opponent: Holna Jan
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-06-08)

  Diplomova prace se zabyva navrhem Nadrazi Praha - Bubny, ktere je umisteno do reurbanizovaneho uzemi Novych Bubnu, jejichz navrh byl take soucasti prace. Navrh nadrazi predstavuje symbiozu mezi mestskou strukturou a dopravni ...

 • MUZEUM POKROKU 

  Author: Višňová Monika; Supervisor: Cikán Miroslav; Opponent: Hejda Jiří
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-06-07)

  Obsahem diplomové práce je zpracování návrhu revitalizace bývalé průmyslové haly č. 19 v areálu ČKD PRAGA a prověření jejích prostorových kvalit pro umístění vědecko-technického muzea jako expozičního a vzdělávacího centra ...

 • MĚLNÍK 

  Author: Vopalecká Viola; Supervisor: Cikán Miroslav; Opponent: Novotný Radek
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-08)

  Práce se zabývá rehabilitací území v centru Mělníka. Návrh revitalizuje veřejná prostranství a transformuje či nahrazuje zástavbu z 80. až 90. let. Cílem návrhu je navrátit do území rozmanitost a obytnost, stejně jako ...

 • KONCERTNÍ SÍŇ - PODPORA KULTURY V REGIONU 

  Author: Smola Matěj; Supervisor: Cikán Miroslav; Opponent: Hejda Jiří
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-08)

  Diplomová práce se zabývá návrhem a správným umístěním nové koncertní síně v Plzni. Práce vychází z průzkumu stávajících podmínek působení symfonických orchestrů (filharmonií) v regionech České republiky. Návrh se inspiruje ...

 • KONCEPCE REVITALIZACE CISTERCIÁCKÉHO KLÁŠTERA VE VYŠŠÍM BRODĚ 

  Author: Zikešová Lenka; Supervisor: Cikán Miroslav
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-28)

 • KLATOVY 

  Author: Anna Pflugová; Supervisor: Cikán Miroslav; Opponent: Fialka Vladimír
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-01-31)

  Diplomová práce se věnuje rehabilitaci města Klatovy hledáním ideálního strategického plánu pro jeho největší transformační území nacházející se mezi železniční tratí a korytem Drnového potoka, které je v současnosti ...

 • FINANČNĚ DOSTUPNÉ BYDLENÍ 

  Author: Červená Lucie; Supervisor: Cikán Miroslav; Opponent: Fialka Vladimír
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-08)

  Práce se zabývá definováním a následnou transformací rezerv Dolních Vršovic. Cílem návrhu je nalezení cesty ke stabilizaci lokality pomocí vhodné prostorové i hmotové struktury za využití jedinečných různorodých potenciálů ...

 • CENTRUM TŘEBÍČE 

  Author: Plocek Jan; Supervisor: Cikán Miroslav; Opponent: Hejda Jiří
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-01-18)

  Diplomová práce se zaměřuje na oblast Stařečky v centru Třebíče. Návrh celou dříve asanovanou oblast začleňuje zpět do struktury města. Území dnes s převahou automobilové dopravy diplomní práce přeměňuje na živou čtvrť pro ...

 • BRNO - MĚSTSKÝ BLOK 

  Author: Maxová Pavla; Supervisor: Cikán Miroslav; Opponent: Fialka Vladimír
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-06-07)

  Předmětem diplomové práce je řešení polyfunkčních objektů s převahou startovního a studentského bydlení v Brně - Komárově. Návrh dále řeší veřejné prostory v rámci bloku a okolo něj.

 

 

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Ing. arch. Miroslav Cikán