Ateliéry

Ateliér Cikán

 

KOMUNITNÍ BYDLENÍ

Author: Tomáš Vojtíšek; Supervisor: Cikán Miroslav; Opponent: Pavel Hnilička
 

Dostupnost kvalitního a důstojného bydlení je nejdůležitější otázkou v budoucnosti rozvoje našich měst. Jak máme bydlet? Kolik nás to bude stát? Můžeme si dovolit žít ve městě? Máme bydlet komunitně, abychom ušetřili? Městský byt? Družstvo? Komunitní dům ve Vršovicích neřeší bytovou otázku, ale může nastolit příklad, jak by město Praha mohlo širší analýzou a úvahou o moderním komunitním bydlení řešit svůj nedostatek bytového fondu. ...

DOSTUPNÉ A SPOLKOVÉ BYDLENÍ 

Author: Michaela Černá; Supervisor: Cikán Miroslav; Opponent: Vladimír Fialka
 

Diplomová práce se zabývá problematikou dostupnosti bydlení. Analyzuje situaci ve Vídni, dále zkou-má dostupnost bydlení v kontextu Prahy. Hledá vhodná řešení s ohledem na udržitelnost města a společnosti, řešení zahrnující sdílení prostředí a určitých funkcí v domě. ...

ŽÍTKOVÁ 

Author: Alena Zmeškalová; Supervisor: Cikán Miroslav; Opponent: Adam Ivan
 

Diplomová práce se věnuje revitalizaci vesnice Žítková, vytvořením koncepce Sídelního obrazu a iniciačních staveb vesnického společenství. Koncepce definuje obraz místa a způsob péče o něj. Stavby doplňují stávající urbánní ...

ŽELEZNIČNÍ ZASTÁVKA NA VÝTONI 

Author: Machátová Eliška; Supervisor: Cikán Miroslav; Opponent: Novotný Radek
 

Diplomový projekt se věnuje návrhu železniční zastávky na Výtoni a rozvoji souvisejícího okolí. Projekt odpovídá nárokům kladeným na modernizaci traťového úseku, který obohacuje ještě o trasu pro pěší a cyklisty. Díky tomu ...

VEN Z MĚSTA 

Author: Karolína Holánková; Supervisor: Cikán Miroslav; Opponent: Hora Jan
 

Práce se věnuje znovu zpřístupněnému území Brdy. Dříve vojenský újezd ve vlastnictví státu, dnes v režimu CHKO. Pro vybranou oblast na základě analýz vznikla koncepce - síť míst vhodných pro vytvoření zázemí pro návštěvníky. ...

TRANSFORMACE VNITŘNÍCH REZERV MĚSTA PRACHATICE 

Author: Nepustil Matěj; Supervisor: Cikán Miroslav; Opponent: Fialka Vladimír
 

Práce se věnuje transformaci Dolního předměstí, které autor považuje za pro rozvoj Prachatic nejdůležitější část města. V území, které bylo v druhé polovině 20. století výrazně asanováno a přestavěno návrh doplňuje nové ...

SATALICE - DOTVÁŘENÍ SUBURBIE 

Author: Barbora Klapalová; Supervisor: Cikán Miroslav; Opponent: Fialka Vladimír
 

Diplomová práce se zabývá určením nevyužitých ploch v městské části Praha 14 Satalice a návrhem nových urbanistických struktur na tomto území. Obsahem práce je urbanistická koncepce konkrétních částí území, která nejprve ...

REHABILITACE TTTM SAPY 

Author: Thu Huong Phamová; Supervisor: Cikán Miroslav; Opponent: Hejda Jiří
 

Diplomová práce se zabývá transformací a zapojením obchodního centra TTTM Sapy, které se nachází na území areálu bývalého písnického masokombinátu a libušské drůbežárny v Praze, do okolní struktury. A nastiňuje podmínky ...

REGENERACE A NOVÉ VYUŽITÍ INDUSTRIÁLNÍHO AREÁLU S OHLEDEM NA BYDLENÍ 

Author: Opl Jiří; Supervisor: Cikán Miroslav; Opponent: Hejda Jiří
(České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-08)

Diplomní práce se zabývá revitalizací, konverzí a dostavbou industriálního areálu Papírenské továrny v Plzni, která představuje jednu z největších transformačních ploch při řece Radbuze. Uspořádání zástavby areálu továrny ...

PŘEDPOLÍ TROJSKÝCH MOSTŮ 

Author: Roman Hrabánek; Supervisor: Cikán Miroslav; Opponent: Hejda Jiří
(České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-01-31)

Diplomová práce se zabývá transformačním územím v okolí trojských mostů, které je od svého okolí odříznuto dopravními stavbami. Cílem je tuto bariéru potlačit, propojit území s řekou a okolní zástavbou, a navrhnout polyfunkční ...

PROMĚNA ŠPITÁLSKÉHO PŘEDMĚSTÍ V KADANI 

Author: Smolka Jakub; Supervisor: Cikán Miroslav
 

POKOJ - MÍSTO PRO ČLOVĚKA 

Author: Michaela Hudečková; Supervisor: Cikán Miroslav; Opponent: Hejda Jiří
 

"Zde jsem člověkem, zde smím jím býti." (J. W. Goethe) Revitalizace vybrané lokality historického centra Moravského Krumlova na areál rekondičního centra pro onkologické pacienty. Rekondiční centrum jako obytný Pokoj města ...

OBCHODNÍ ULICE - SMÍCHOV 

Author: Jezbera Ondřej; Supervisor: Cikán Miroslav; Opponent: Zima Jaroslav
 

Předmětem diplomové práce je prověření možnosti vzniku životaschopné obchodní struktury na území brownfieldu Smíchovského nádraží s návazností na Radlické údolí. Cílem je návrh obchodní struktury založené na principech ...

NÁDRAŽÍ V PRAZE 

Author: Linartová Kateřina; Supervisor: Cikán Miroslav; Opponent: Holna Jan
 

Diplomova prace se zabyva navrhem Nadrazi Praha - Bubny, ktere je umisteno do reurbanizovaneho uzemi Novych Bubnu, jejichz navrh byl take soucasti prace. Navrh nadrazi predstavuje symbiozu mezi mestskou strukturou a dopravni ...

MUZEUM POKROKU 

Author: Višňová Monika; Supervisor: Cikán Miroslav; Opponent: Hejda Jiří
 

Obsahem diplomové práce je zpracování návrhu revitalizace bývalé průmyslové haly č. 19 v areálu ČKD PRAGA a prověření jejích prostorových kvalit pro umístění vědecko-technického muzea jako expozičního a vzdělávacího centra ...

MĚLNÍK 

Author: Vopalecká Viola; Supervisor: Cikán Miroslav; Opponent: Novotný Radek
 

Práce se zabývá rehabilitací území v centru Mělníka. Návrh revitalizuje veřejná prostranství a transformuje či nahrazuje zástavbu z 80. až 90. let. Cílem návrhu je navrátit do území rozmanitost a obytnost, stejně jako ...

KONCERTNÍ SÍŇ - PODPORA KULTURY V REGIONU 

Author: Smola Matěj; Supervisor: Cikán Miroslav; Opponent: Hejda Jiří
 

Diplomová práce se zabývá návrhem a správným umístěním nové koncertní síně v Plzni. Práce vychází z průzkumu stávajících podmínek působení symfonických orchestrů (filharmonií) v regionech České republiky. Návrh se inspiruje ...

KONCEPCE REVITALIZACE CISTERCIÁCKÉHO KLÁŠTERA VE VYŠŠÍM BRODĚ 

Author: Zikešová Lenka; Supervisor: Cikán Miroslav
 

KLATOVY 

Author: Anna Pflugová; Supervisor: Cikán Miroslav; Opponent: Fialka Vladimír
 

Diplomová práce se věnuje rehabilitaci města Klatovy hledáním ideálního strategického plánu pro jeho největší transformační území nacházející se mezi železniční tratí a korytem Drnového potoka, které je v současnosti ...

FINANČNĚ DOSTUPNÉ BYDLENÍ 

Author: Červená Lucie; Supervisor: Cikán Miroslav; Opponent: Fialka Vladimír
 

Práce se zabývá definováním a následnou transformací rezerv Dolních Vršovic. Cílem návrhu je nalezení cesty ke stabilizaci lokality pomocí vhodné prostorové i hmotové struktury za využití jedinečných různorodých potenciálů ...

CENTRUM TŘEBÍČE 

Author: Plocek Jan; Supervisor: Cikán Miroslav; Opponent: Hejda Jiří
 

Diplomová práce se zaměřuje na oblast Stařečky v centru Třebíče. Návrh celou dříve asanovanou oblast začleňuje zpět do struktury města. Území dnes s převahou automobilové dopravy diplomní práce přeměňuje na živou čtvrť pro ...

BRNO - MĚSTSKÝ BLOK 

Author: Maxová Pavla; Supervisor: Cikán Miroslav; Opponent: Fialka Vladimír
 

Předmětem diplomové práce je řešení polyfunkčních objektů s převahou startovního a studentského bydlení v Brně - Komárově. Návrh dále řeší veřejné prostory v rámci bloku a okolo něj.

REVITALIZACE VNITŘNÍ PERIFERIE - NOVÉ MĚSTO NAD METUJÍ 

Author: Novotný Radek; Supervisor: Cikán Miroslav
 

REVITALIZACE DOLNÍ ČÁSTI NOVÉHO MĚSTA V LIBERCI 

Author: Rotreklová Jana; Supervisor: Cikán Miroslav
 

REVITALIZACE AREÁLU ZNOJEMSKÉHO PIVOVARU 

Author: Dvořáková Milena; Supervisor: Cikán Miroslav
 

REVITALIZACE AREÁLU DOMINIKÁNSKÉHO DVORA V PRAZE - BRANÍKU A SOUVISEJÍCÍHO PROSTORU MĚSTA 

Author: Rýpar Vít; Supervisor: Cikán Miroslav
 

REVITALIZACE AREÁLU BÝVALÉHO PIVOVARU V JINDŘICHOVĚ HRADCI 

Author: Marková Jana; Supervisor: Cikán Miroslav
 

REKONSTRUKCE BARRANDOVSKÝCH TERAS A DOSTAVBA HOTELU 

Author: Uhlířová Martina; Supervisor: Cikán Miroslav
 

PROLUKA V PALACKÉHO ULICI 

Author: Taraba Vojtěch; Supervisor: Cikán Miroslav
 

PIVOVAR V BUŠTĚHRADĚ - KONVERZE 

Author: Müller Jan; Supervisor: Cikán Miroslav
 

NÁVRH ÚPRAV AREÁLU A OKOLÍ ŽELEZNIČNÍHO MUZEA NTM 

Author: Harciník Jan; Supervisor: Cikán Miroslav
 

NÁVRH KONCEPCE ZÁSTABY S OBJEKTEM VYŠŠÍHO SPOLEČENSKÉHO VÝZNAMU, LOKALITA VINOHRADSKÁ, WILSONOVA 

Author: Hutár Dionýz; Supervisor: Cikán Miroslav
 

NÁVRH KONCEPCE REVITALIZACE ZÁMKU V KOLÍNĚ 

Author: Neřold Vojtěch; Supervisor: Cikán Miroslav
 

NÁVRH KONCEPCE REVITALIZACE HISTORICKÉ ČÁSTI JÁCHYMOVA. 

Author: Lstibůrek Vojtěch; Supervisor: Cikán Miroslav
 

NÁVRH KONCEPCE REVITALIZACE HISTORICKÉ ČÁSTI JÁCHYMOVA 

Author: Cieslarová Tereza; Supervisor: Cikán Miroslav
 

NÁVRH KONCEPCE OBNOVY MASARYKOVA NÁMĚSTÍ V JIHLAVĚ, KRECL-ŠPALÍČEK 

Author: Fraňková Barbora; Supervisor: Cikán Miroslav
 

NÁVRH KONCEPCE A ZÁSTAVBY - SAMOSTATNÝ OBJEKT VYŠŠÍHO SPOLEČENSKÉHO VÝZNAMU 

Author: Prikrylová Michaela; Supervisor: Cikán Miroslav
 

FILHARMONIE PRO PRAHU 

Author: Bažant Stanislav; Supervisor: Cikán Miroslav
 

BEDŘICHŮV SVĚTEC - STAVEBNĚHISTORICKÝ PRŮZKUM A OBNOVA KOSTELA, REVITALIZACE VESNICE 

Author: Knotová Kateřina; Supervisor: Cikán Miroslav
(České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-02-06)

AREÁL ČINŽOVNÍCH DOMŮ POD VYŠEHRADEM 

Author: Briksová Pavla; Supervisor: Cikán Miroslav
(České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)

AREÁL ČINŽOVNÍCH DOMŮ POD VYŠEHRADEM 

Author: Císařovská Klára; Supervisor: Cikán Miroslav
(České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)

 

 

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Ing. arch. Miroslav Cikán