Ateliéry

Ateliér Fišer

A

Umělá inteligence (AI) & Design

ZS 2023

(Cílem je vytvořit produkt v konfrontaci s umělou inteligencí)

 

A – Analýza využití umělé inteligence v produktovém designu.

Hledání cest vhodného využití nástrojů AI při tvorbě produktového designu.

Výstup: textový soubor, společná prezentace zjištěných výsledků.

 

B – Návrh užitého předmětu s aplikací nástrojů AI

V procesu navrhování uplatněte výsledky předešlé analýzy.

Koncový výstup bude konfrontován s názorem AI.

Dva výstupy:

– Návrh designéra s využitím pomocných nástrojů AI

– Návrh AI na základě vstupního zadání

Forma výstupu: PDF prezentace, plakát, portfolio, model nebo vizualizace dle možností výroby a měřítka.

 

Cílem semestrální práce bude zjištění:

Do jaké míry dokáže AI samostatně tvořit? Zhodnocení na základě konfrontace obou výstupů – designér versus AI design.

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Akad. arch. Jan Fišer