Šatna je do odvolání v provozu každý všední den 7–13 h.

Ateliéry

Ateliér Fišer

A

Zátěžový městský mobiliář pro Prahu (projekt ve spolupráci s Institutem plánování a rozvoje hl. města Prahy)

ZS 2022

Zadání

Zadání vychází z poptávky IPR Praha, který bude projekt průběžně konzultovat a v případě zájmu, realizovat.

A_Městský koš se zvýšenou odolností

Cílem je navrhnout vhodný městský koš se zvýšenou odolností, který bude splňovat veškeré požadavky IPR Praha a zároveň bude esteticky fungovat v PPR i v jiných prostředích Prahy (možná určitá modifikace pro konkrétní části Prahy).

B_Antiparkovací zábrana s další funkcí

Návrh dalších prvků série městského mobiliáře. Jedním z nich bude antiparkovací zábrana s doplňkovou funkcí. Autorská myšlenka.

 

Výstup:
PDF prezentace, plakát, technická dokumentace, portfolio, model nebo vizualizace - dle možností výroby a měřítka (s realizací prototypů pomůže Fakulta stavební)

Průběh:
22.9. úvodní seminář (zadavatel IPR), seznámení s podmínkami, materiály a technologií zpracování - workshop u výrobce prototypů na Fsv;
v průběhu projektu konzultace se specialisty na městská vybavení, zadavatelem i výrobci;
v případě, že projekt uspěje, je možné finalizovat v dalším semestru.

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Akad. arch. Jan Fišer