Ateliéry

Ateliér Fišer

V ZS 2019/20 ateliér pracoval na projektu financovaného z Fondu vzdělávací politiky MŠMT - spolupráce s porcelánkami. Díky finanční podpoře měli studenti možnost zrealizovat svá ateliérová zadání ve výrobních provozech fabrik - Český porcelán v Dubí, Ideal Standard Teplice a Lasselsberger závod Lubná u Rakovníku.

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Akad. arch. Jan Fišer