Ateliéry

Ateliér Hlaváček–Čeněk–Minarovič

Snažíme se našim studentům předat to nejdůležitější – nadšení pro architekturu. Výsledkem bývá třeba i kus domu v měřítku 1 : 1. Cílem je naučit studenty týmové práci, která je pro profesi architekta nepostradatelná, získat cit pro prostor, konstrukci, materiál i detail. Při práci v ateliéru klademe velký důraz na práci s modely v různém měřítku, s jejichž pomocí ověřujeme jednotlivé aspekty návrhu – formu, prostor, materiál, světlo. K závěrečným prezentacím jsou přizváni externí kritici, před nimiž musí studenti svůj projekt obhájit.

 

„Architektura je od konceptu až po prožívaný svět detailů a materiálů obestřena tajemstvími přírody.“ – Steven Holl

Ateliérová exkurze, Bregenz, 2020. Foto: Martin Čeněk.
Stožár s výhledem. Design–build projekt ateliéru ve spolupráci se Skanska reality. Čestné uznání Grand Prix Architektů 2020. Foto: Boys Play Nice.
Kømen – Útulna u Balvanového vodopádu. Design–build projekt ateliéru pro Správu Krkonošského národní parku. Čestné uznání Grand Prix Architektů 2020. Nominace na Českou cenu za architekturu 2020. Foto: Martin Čeněk.
Lávka přes Hlubokou strouhu. Design–build projekt ateliéru pro Správu Krkonošského národní parku. Čestné uznání Grand Prix Architektů 2020. Foto: Martin Čeněk.

Za obsah této stránky zodpovídá: doc. Ing. arch. Dalibor Hlaváček, Ph.D.