Ateliéry

Ateliér Šestáková–Dvořák

zimní semestr 2022-23 - Městské byty pro sestry, lékaře a sociálně potřebné Šafránka Praha
letní semestr 2021-22 - Centrum s prostupným bydlením pro oběti domácího násilí Spirála Ústí nad Labem
zimní semestr 2019-20 - doplnění obytných bloků v návaznosti na předpolí železničního mostu Praha - Výtoň
letní semestr 2018-19 - Domov pro seniory Praha - Vinohrady
výstava - zimní semestr 2018-19
zimní semestr 2018-19 - Dostupné bydlení Palmovka, Ekocentrum Prales Kbely
závěrečná prezentace - zimní semestr 2017-18
zimní semestr 2017-18 - sociální bydlení Satalice, Pinocchio children´s library Collodi Itálie

Za obsah této stránky zodpovídá: RNDr. Jiří Šrubař, Ph.D.