Ateliéry

Ateliér Šestáková–Dvořák

A

KarlovyVARY°

ZS 2023

Zadání

Revitalizace prázdných parcel v lázeňském centru zahušťováním města seniorským a sociálním bydlením.

Projekt připravený ve spolupráci s Kanceláří architektury města KarlovyVARY°.

Zadání práce s potenciálem pro zrod inovativních úvah o zahušťování měst se soustřeďuje na volné parcely v lázeňském centru, které mají potenciál proměnit se v živoucí, komunitně orientovanou oblast, nabízející přístupné a kvalitní bydlení pro seniory a osoby potřebující speciální sociální péči.

Projekt zdůrazňuje sociální kontext, který bude reflektovat potřeby obyvatel i města jako celku. Příležitost navrhnout inovativní formy bydlení, které se dokážou vhodně začlenit do historie a charakteru lázeňského centra, a které budou tvořit udržitelný urbanistický záměr pro budoucnost, se stane impulzem k oživení veřejné debaty o budoucnosti města v těchto lokalitách.

 

Hálkův vrch
50.2221442N, 12.8842089E
Lokalita v samotném srdci lázeňského centra se rozkládá ve svazích nad Vřídelní kolonádou a Divadelním náměstím, kde jsou dnes pouhé fragmenty historické struktury.

 

Zahradnictví na Vyhlídce
50.2237039N, 12.8875603E
Lokalita bývalého zahradnictví je sevřená mezi ulicemi Kolmá a Na Vyhlídce a přímo sousedí s malebným parkem Sady Jeana de Carro, který má v novodobých dějinách dramatickou historii. Pozemky určené původně pro výstavbu městských bytů provází léta trvající spory a paralelně s tím se vyskytovala obava obyvatel z možné budoucí proměny tohoto místa, neboť zde existoval regulační plán, který objem zástavby v tomto místě dimenzoval nesouladně s existující urbanistickou strukturou.

 

Průběh a harmonogram

Na začátku semestru navštívíme zadané lokality a kancelář architektury KV. Proběhne výběr parcel (složitost bude odpovídat ateliérovým předmětům) a koordinace skupin pro každou lokalitu. Rozpracované návrhy budoucí proměny lokalit budou konzultované s kanceláří architekta KV. Pokusíme se navázat kontakt s vlastníky části pozemků, které nejsou v majetku města nebo s architekty, kteří dříve navrhli hotelové zařízení s historizujícím vzhledem. Možná se do diskuse zapojí architekt David Vávra, který měl svůj podíl na prvním regulačním plánu. Po odevzdání budou práce prezentovány v Karlových Varech. Projekt může být uzavřen vydáním samostatné publikace.

9-10/2023
- návštěva KV a prohlídka míst, návštěva KAM KV°
- zpracování podkladů a analýz, prezentace
- práce na společném modelu
- funkční schéma, myšlenkové náměty, koncept ve variantách, modelová prezentace

10-11/2023
- práce na konceptu
- čtyřdenní workshop v Kruhu u Jilemnice, shrnutí konceptu a prezentace komplexního řešení konceptu
- zpracování návrhu, tématické konzultace, prezentace

12/2023
- konzultace a prezentace návrhu před dokončením
- konzultace a prezentace grafického zpracování prezentace návrhu

1-2/2024
- konzultace, odevzdání, výstava, prezentace a výstava v KV
- součinnost na přípravě publikace

 

B

ATRN

ZS 2023

Zadání

ATRN prováděcí projekt stavby - individuální zadání
ATRN prováděcí projekt interiéru - individuální zadání
ATRN prováděcí projekt veřejného prostoru - individuální zadání

Zpracování projektu v úrovni dokumentace pro provedení stavby na podkladu vlastního architektonického návrhu vypracovaného v našem ateliéru v rámci předchozích zadání.

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Ing. arch. Irena Šestáková