Ateliéry

Ateliér Šestáková–Dvořák

A

Revitalizace malešického zámečku s hospodářským dvorem

LS 2023

Zadání

Cílem zadání je vytvoření unikátního kulturně-komunitního místa k setkávání a trávení volného času, přátelského a bezpečného centra poskytujícího pomoc a podporu. Posláním revitalizace historických budov a doplnění nových je také postupné ožívání místa ve prospěch Malešic a místních sousedů. Barokní zámeček s hospodářským dvorem byl postaven v místě bývalé středověké tvrze. Dnes celek hyzdí novodobé přestavby pro potřeby zemědělského družstva a dalšího využití. Zámeček je patrovou stavbou na obdélném půdorysu z let 1686-89, upravenou r. 1755. Sýpka s dvoulodními prostory, dřevěnými stropy a sedlovou střechou na jižní straně dvora je v jádru barokní. Stodola se segmentovými arkádami sousedící se sýpkou je z poloviny 19. století. Dvě hospodářské budovy se sedlovou střechou jsou přízemní. Revitalizace přinese stavbám novou náplň ve formě komunitního centra, kavárny, galerie, nízkoprahového centra pro děti a mládež, denního stacionáře s cvičným bytem pro osoby s autismem, chráněného bydlení pro paraplegiky, startovacích bytů, zázemí pro neziskovou organizaci Nautis a spolku Z hnízda. 

Za obsah této stránky zodpovídá: RNDr. Jiří Šrubař, Ph.D.