Ateliéry

Ateliér Stempel–Beneš

A

Centrum obce Hradištko

LS 2023

Zadání

Ve spolupráci s architektem Davidem Krausem, členem Komise pro rozvoj obce, budeme hledat novou náplň pro centrum Hradištka.

Zadání bude probíhat ve spolupráci s krajinářským ateliérem Vladimíra Sitty. 

Přehled potřeb obce:

- hasičská zbrojnice

- služební / startovací byty 

- archivní prostory pro úřad

- dům s pečovatelskou službou

- knihovna

- lékařský dům = prostor pro ordinace (4-5 ordinací) + zázemí

- kanceláře (s možností samostatných pronájmů) 

- menší provozovny k pronájmu (pošta, kavárna, kadeřnictví atd.) 

- mateřské centrum

- infocentrum

- muzejní prostor, výstavní expozice2

- stanoviště a zázemí pro záchrannou službu

B

Realizační projekt rodinného domu

LS 2023

Zadání

MAGISTERSKÝ KONSTRUKČNÍ ATELIÉR

Studenti samostatně zpracovávají své vlastní reálné zadání pod vedením TOMÁŠE KLANCE, nebo jim je zadání přiděleno vedoucím ateliéru. V případě většího domu, nebo v případě, že studenti navrhnou dům a pak i interiér do celé stavby, je možno práci zpracovávat i ve dvojici.

a, RODINNÝ DŮM

Návrh nízkoenergetického / pasívního rodinného domu pro individuálního klienta na konkrétním pozemku. Návrh se zpracuje od arch. studie až po prováděcí dokumentaci včetně profesí a návrhu interiéru vybrané části stavby.

b, STAVEBNÍ ÚPRAVY A INTERIÉR BYTU

Stavební úpravy a návrh interiéru celého bytu předpokládá, že se bude jednat o rekonstrukci bytu v reálném činžovním či panelovém domě, viladomě či developerské projektu.

Klademe důraz na multioborové řešení, práci je možno využít i v dalších předmětech magisterského studia například PS6 a dalších. Práce bude vždy důsledně řešená jako opravdu reálný projekt se vším všudy. Kromě vypracování architektonické studie a prováděcího projektu včetně profesí v duchu vyhlášky 499/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů jsou studenti v průběhu práce konfrontováni s množstvím reálných praktických dovedností, bez kterých se neobejdou ve své budoucí praxi. Mimo jiné: jak se prezentovat a získat svoji první zakázku, jak komunikovat s investorem, jaké mu klást otázky, aby začínající architekt získal jeho důvěru a udržel svoji pozici hlavy celého procesu navrhování a realizace stavby, jak správně zvolit velikost domu v souvislosti s očekávanou cenou a standardem vybavení, jak číst designové detaily referenčních staveb a jak se z nich poučit a využít je pro svoji práci a mnoho dalšího.

Za obsah této stránky zodpovídá: RNDr. Jiří Šrubař, Ph.D.