Ateliéry

Ateliér Stempel–Beneš

A

Luxusní vily pro velvyslance na Praze 6

ZS 2023

Zadání

Zadáním je volná tvorba na poli induviduálního rodinného bydlení.

Rodinné domy procházejí i u nás během posledních desetiletí bouřlivým kvalitativním vývojem. Vznikající produkce je srovnatelná se špičkami té evropské. Rodinné domy u nás už dávno nemají své místo pouze na předměstích a v satelitech, jak bylo v devadesátých letech obvyklé. Výstavba standardních městských bytových domů, mnohde celých čtvrtí, se projevila ve změně struktury poptávky po individuálním bydlení v rodinných domech.

Oblast Hanspaulky je synonymem mimořádně kvalitního a v pražském kontextu prestižního bydlení. Zároveň je to i místo experimentování. Kolonie Baba se stala symbolem meziválečného Československa.

B

NOVÁ MĚSTSKÁ ČTVRŤ V JIHLAVĚ

ZS 2023

Zadání

Zadáním je navrhnout novou městskou čtvrť podle společného masterplanu. Naučíte se nejen jak navrhovat bytové, polyfunkční nebo občanské stavby, ale také pochopíte, jaké vztahy mezi domy jsou klíčové, aby vznikla kvalitní koordinovaná zástavba. Cílem je vytvořit kvalitní architekturu i jako celek, v kontextu principů udržitelnosti.

Zadání:

- bytový dům pro různé cílové skupiny

- specifické formy bydlení

- polyfunkční domy pro soubor staveb

- základní škola

- veřejná prostranství

 

Celý semestr bude probíhat ve spolupráci s městem Jihlava a soukromým vlastníkem pozemků, těšit se můžete na víkendový workshop v Jihlavě, průběžné prezentace a na závěrečnou výstavu vašich projektů včetně společného modelu, která proběhne na jaře pro veřejnost přímo v Jihlavě. Ke spolupráci jsme získali i finanční příspěvek na model a tisky, navíc budeme spolupracovat i s ateliérem Stempel - Beneš. Těšíme se na vás!

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Ing. arch. Ján Stempel