Ateliéry

Ateliér Stempel – Beneš

A

Konverze Terezína

V tomto semestru se budeme nadále věnovat Terezínu. Snahou bude nalézt nový smysl a náplň (bytová, kulturní a jiná) pro chátrající kasárna ve městě..

B

Koupaliště v Lysé nad Labem

Ve spolupráci s městem Lysá nad Labem se budeme věnovat zanedbanému areálu koupaliště. Předmětem návrhu bude nový provoz areálu bazénů a atrakcí včetně novostaveb šaten, vstupu, restaurace. 

C

Bydlení u jezera Milada

Na okolí ústeckého jezera Milada plánuje jeho správce v druhé polovině letošního roku uspořádat otevřenou architektonickou soutěž. Jako dotřené území by v ní mělo být řešen ale území daleko rozsáhlejší - minimálně po nejbližší zachované obce. Okolím zatopeného lomu po povrchové těžbě se v příštím semestru budou zabývat i studenti atelieru Plicka a atelieru krajinářské architektury Fingerová. Území budou ale řešit ještě v širších souvislostech. Jejich urbanistická zadání budou vymezena oblastí od Teplic po Ústí.

V našem atelieru bychom se soustředili na úzce vymezenou oblast mezi jezerem a Ústím. V tomto místě je předběžně uvažováno s intenzivnější zástavbou. Zadáním by tak měl být rekreační chata - hotel nebo bytový dům.

Výhodou tohoto semestrálního zadání bude úzká spolupráce se správcem území.

 

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Ing. arch. Irena Šestáková