Od pondělí 21. 9. 2020 přechází FA ČVUT na distanční výuku

Ateliéry

Ateliér Stempel – Beneš

A

Bytový dům na Žižkově

Místo u ulice Koněvova je jako vyražený zub ve struktuře města. Pozemek, kde původně stával blok tradičních činžovních domů, obnovíme novou bytovou zástavbou. Parcela bude rozdělena na 7 částí, každý student navrhne bytový dům, který bude součástí finálního jednoho bloku se společným vnitroblokem a podzemními garážemi.

B

Harrachov - zimní sporty

Revitalizace areálu skokanských můstků s rozvojem areálu pro Národní stadion a tréninkové centrum zimních sportů, doplnění sportovního a návštěvnického zázemí

Rozsah:
Možný rozsah od strategických plánů vývoje v rámci Euroregionu Nisa, přes urbanistický plán rozvoje města Harrachov a jeho bezprostředního okolí, po jednotlivé objekty (sportoviště a budovy pro sport, zázemí sportovišť, krátkodobé ubytování, ubytování, veřejné vybavení).

Zadání je zpracováno ve spolupráci s A2 UMPRUM (Kroupa, Moravcová). Zadání povede Tomáš Zmek (bývalý odborný asistent ateliéru Novotný–Koňata–Zmek

C

Hasičská zbrojnice a obecní dům Libeř

Obec Libeř investuje do spolkového života. Na obecních pozemcích plánuje zbudovat hasičkou zbrojnici pro 2 hasičské vozy a zázemí. V rámci hasičárny bude i zázemí pro správce a navazující sportovní a výcvikový areál mužstva.

Současně plánuje obec multifunkční spolkový dům - obecní dům se sálem, pohostinstvím a ubytovacím zázemím. 

Obě zadání lze řešit jako soubor staveb nebo každý z domů zvlášť jako samostatné zadání.

Výsledky práce budou prezentovány zástupcům obce.

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Ing. arch. Irena Šestáková