Modul Development

Cílem studia je lépe porozumět developmentu, tedy přípravě, realizaci a správě vystavěného prostředí. Jedná se o rozšíření pohledu na stavby o rozměr socio-ekonomický (financování, marketing, obchod) a procesní (právo a management). Absolventi budou zvládat výzvy udržitelné, ekonomicky proveditelné a společensky zodpovědné výstavby a najdou tak lepší uplatnění v projekčních, správních i developerských týmech.

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Ing. arch. Irena Šestáková