Předmět Development I - Základy developmentu nemovitostí - seznámí studenty se základními principy formulování požadavků a potřeb investorské přípravy včetně základních principů realizace projektů staveb nebo souborů staveb, a to zejména formou integrace požadavků ekonomických, sociálních a environmentálních v prostředí otevřené tržní ekonomiky.

Studenti se budou seznamovat v logické posloupnosti a relevantní úrovni podrobnosti v oblastech: principů fungování trhu s nemovitostmi, finančních investic, ekonomiky, potřeb soukromých a veřejných investorů a z toho vyplývajících požadavků na řízení projektových rizik a příležitostí a s tím vším související legislativní rámec a právní pravidla.

V rámci cvičení se budou studenti seznamovat formou práce na praktických příkladech a případových studií se zpracováním jednotlivých aspektů procesu s důrazem na jejich zasazení do celku a projektových souvislostí.

Zimní semestr 2023/2024

V zimním semestru se zaměříme na tři aktuálně připravované městské projekt na pozemcích v širším centru Prahy. Úkolem práce v týmech bude vytvoření nastavení projektu, jednoduché investiční strategie vhodné pro danou lokalitu s ohledem na její potenciál a realizovatelnost záměru a výpočet základních ekonomických ukazatelů.

V Botanice: Proluka na Smíchově, na křižovatce ulic Štefánikova, V Botanice a Matouškova, je pozůstatkem klasického městského bloku, který byl vybourán v 70. letech při budování tehdy plánovaného dopravního skeletu centra Prahy. Pozemek sousedí s vilou a zahradou Portheimka na západě a Komerční bankou od architekta Karla Pragera na východě. Lokalita disponuje dobrou občanskou vybaveností a je dobře obsloužená tramvajovými tratěmi i metrem.

Vršovická: Proluka v blokové zástavbě Vršovic vznikla na místě bývalého vrchnostenského dvora, který byl bourán od poloviny 20. stolení. Vršovice jsou dobře propojeny s centrem Prahy, vedou sem tramvajové linky, nachází se zde vlakové nádraží Vršovice a na nedalekém náměstí Bratří Synků je plánovaná stanice metra D. Lokalita také disponuje dobrou občanskou vybaveností.

Libeňský přístav: Z části zastavěný městský pozemek se nachází v silně rozvíjející se čtvrti pražské Libně. Je na pomezí řeky, navrhovaného parku, zahrádkářské kolonie a městské zástavby. Pozemek je velmi dobře napojen na městskou hromadnou dopravu, tramvajová zastávka je vzdálena 2 minuty chůze a stanice metra Palmovka 10 minut.

 

Související předměty

518DEV2 Development II

Za obsah této stránky zodpovídá: RNDr. Jiří Šrubař, Ph.D.